all postcodes in KA11 / IRVINE

find any address or company within the KA11 postcode district

Postcode Area

KA / Kilmarnock

Postcode District

KA11 / IRVINE

select a postcode below to view the associated residential addresses, businesses and companies

Postcode Residential Businesses Locality Latitude Longitude
KA11 1AE 12 2 55.62281 -4.641436
KA11 1AF 20 0 55.624774 -4.64135
KA11 1AH 22 0 55.626746 -4.638273
KA11 1AJ 32 0 55.625763 -4.640066
KA11 1AL 6 0 55.626438 -4.639651
KA11 1AN 18 0 55.626234 -4.640336
KA11 1AP 34 0 55.628223 -4.63564
KA11 1AQ 8 7 55.62731 -4.638375
KA11 1AR 1 1 55.6268 -4.63367
KA11 1AS 66 0 55.627817 -4.636963
KA11 1AT 12 0 55.627126 -4.636059
KA11 1AW 26 0 55.628351 -4.638048
KA11 1AX 20 0 55.625156 -4.63904
KA11 1AY 27 0 55.62424 -4.639439
KA11 1AZ 20 0 55.623949 -4.638768
KA11 1BA 29 0 55.624691 -4.63642
KA11 1BB 11 0 55.625314 -4.642991
KA11 1BD 33 0 55.62611 -4.642742
KA11 1BE 60 0 55.627121 -4.642127
KA11 1BG 36 0 55.627725 -4.640405