all postcodes in NG / Nottingham

find any address or company within the NG postcode area

Postcode Area

NG / Nottingham

Postcode District

NG / Nottingham

select a postcode below to view the associated residential addresses, businesses and companies

Postcode Residential Businesses Locality Latitude Longitude
NG1 1AA 1 52.955053 -1.14103
NG1 1AH 1 52.955053 -1.14103
NG1 1AN 0 52.951927 -1.141419
NG1 1BZ 1 52.956104 -1.140934
NG1 1DA 3 52.956028 -1.140355
NG1 1DB 1 52.955116 -1.138528
NG1 1DD 0 52.955659 -1.139068
NG1 1DE 0 52.955659 -1.139068
NG1 1DF 11 52.954785 -1.137281
NG1 1DG 0 52.956091 -1.142914
NG1 1DL 6 52.953305 -1.137668
NG1 1DN 1 52.954177 -1.137695
NG1 1DP 0 52.953529 -1.13908
NG1 1DQ 1 52.95408 -1.137935
NG1 1DR 1 52.953645 -1.138718
NG1 1DS 6 52.954032 -1.13877
NG1 1DT 2 52.953723 -1.138359
NG1 1DU 2 52.95382 -1.13806
NG1 1DW 4 52.95398 -1.137848
NG1 1DX 1 52.954031 -1.13743